Carved Swamp kauri with pounamu toki blade. Handle 40cm x 30cm (toki-18 cm)

Sits on a pounamu rock.

Toki Pou Tangata

$1,850.00Price

  Thanks for submitting!

  • TripAdvisor - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

  © 2019 Socialsocialte